logo


A modul lezárult!A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk.

A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje átalakítható, megváltoztatható (de tanulmányi terület nem törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolának az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni. A módosító tanulói adatlap beküldésével a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

A módosító tanulói adatlapok előállításának menete:

  1. A jelentkezőnek, illetve a szülőnek be kell lépnie a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára készített felületére.
  2. A programfelületen el kell végezni a szükséges módosítást.
  3. Véglegesíteni kell a tanuló jelentkezését.
  4. Ki kell nyomtatni a módosító tanulói adatlapot.
  5. A kinyomtatott módosító tanulói adatlapot el kell látni a szükséges aláírásokkal.
  6. Az ily módon hitelesített módosító tanulói adatlapot (célszerűen könyvelt postai küldeményként) meg kell küldeni a következő címre: Oktatási Hivatal – 9001 Győr, Pf. 694.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatal kizárólag a tanév rendjében meghatározott határidő (2018. március 23. éjfél) előtt postára adott módosító tanulói adatlapokon megküldött módosításokat rögzíti a KIFIR rendszerben.