Kimutatások

Figyelem! A csillaggal (*) jelölt adatsorok a teljes létszámra vonatkoznak, nem kizárólag a lemorzsolodóssal veszélyeztetett tanulókra.
Mező név Minden jelentési időszak Minden jelentési időszak Minden jelentési időszak
[a04t18] - Tanulók összlétszáma* 5217057 100% 5217057 100% 5217057 100%
[a03t01] - Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen 463216 8,88% 463216 8,88% 463216 8,88%
[a03t01] - Ebből leány 168751 3,23% 168751 3,23% 168751 3,23%
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt 437824 8,39% 437824 8,39% 437824 8,39%
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékben romlott 45749 0,88% 45749 0,88% 45749 0,88%
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma 280603 5,38% 280603 5,38% 280603 5,38%
[a03t01] - A félév magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz (2) minősítést kapott tanulók száma 131785 2,53% 131785 2,53% 131785 2,53%
[a03t01] - A félév szorgalmának értékelésénél, minősítésénél hanyag (2) minősítést kapott tanulók száma 297522 5,70% 297522 5,70% 297522 5,70%
[a03t01] - Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma 46894 0,90% 46894 0,90% 46894 0,90%
[a03t01] - A félévben a tanuló 50 órát elérő igazolatlan hiányzással rendelkező tanulók száma 36102 0,69% 36102 0,69% 36102 0,69%
[a03t01] - Szülői kérésre egyéni munkarenddel rendelkező tanulók 14427 0,28% 14427 0,28% 14427 0,28%
[a03t01] - A tanuló számára az egyéni munkarend megállapítása szülői kérésre folyamatban van 715 0,01% 715 0,01% 715 0,01%
[a03t01] - Menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma 197 0,00% 197 0,00% 197 0,00%
[a03t01] - Veszélyeztetetté vált tanulók száma 39527 0,76% 39527 0,76% 39527 0,76%
[a03t01] - Ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett tanulók száma 9550 0,18% 9550 0,18% 9550 0,18%
[a03t01] - Kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 161810 3,10% 161810 3,10% 161810 3,10%
[a03t01] - A félévben 100 órát elérő igazolt hiányzással rendelkező tanulók száma 87518 1,68% 87518 1,68% 87518 1,68%
[a03t01] - Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével) 97222 1,86% 97222 1,86% 97222 1,86%
[a03t01] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma tanulók száma 119692 2,29% 119692 2,29% 119692 2,29%
[a03t01] - Alapfokú oktatásban a 16. életévét betöltött tanulók száma 10011 0,19% 10011 0,19% 10011 0,19%
[a03t01] - Középfokú oktatásba 16. életévének betöltését követően belépett tanulók száma 9618 0,18% 9618 0,18% 9618 0,18%
[a03t02] - Az adatszolgáltatási időszak félévének értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma 280603 5,38% 280603 5,38% 280603 5,38%
[a03t02] - Angol 55092 1,06% 55092 1,06% 55092 1,06%
[a03t02] - Német 26430 0,51% 26430 0,51% 26430 0,51%
[a03t02] - Francia 803 0,02% 803 0,02% 803 0,02%
[a03t02] - Egyéb idegen nyelv 1000 0,02% 1000 0,02% 1000 0,02%
[a03t02] - Nemzetiségi nyelv 954 0,02% 954 0,02% 954 0,02%
[a03t02] - Matematika 138214 2,65% 138214 2,65% 138214 2,65%
[a03t02] - Magyar nyelv 62170 1,19% 62170 1,19% 62170 1,19%
[a03t02] - Magyar irodalom 65341 1,25% 65341 1,25% 65341 1,25%
[a03t02] - Nemzetiségi nyelv és irodalom 1266 0,02% 1266 0,02% 1266 0,02%
[a03t02] - Történelem 84866 1,63% 84866 1,63% 84866 1,63%
[a03t02] - Fizika 37560 0,72% 37560 0,72% 37560 0,72%
[a03t02] - Kémia 26277 0,50% 26277 0,50% 26277 0,50%
[a03t02] - Biológia 23496 0,45% 23496 0,45% 23496 0,45%
[a03t02] - Földrajz 25632 0,49% 25632 0,49% 25632 0,49%
[a03t02] - Ének-zene 7837 0,15% 7837 0,15% 7837 0,15%
[a03t02] - Számítástechnika, informatika 19497 0,37% 19497 0,37% 19497 0,37%
[a03t02] - Technika 5959 0,11% 5959 0,11% 5959 0,11%
[a03t02] - Testnevelés 25500 0,49% 25500 0,49% 25500 0,49%
[a03t02] - Szakmai elmélet 70542 1,35% 70542 1,35% 70542 1,35%
[a03t02] - Szakmai gyakorlat 21991 0,42% 21991 0,42% 21991 0,42%
[a03t02] - Egyéb tantárgy 53676 1,03% 53676 1,03% 53676 1,03%
[a03t03] - Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma 46894 0,90% 46894 0,90% 46894 0,90%
[a03t03] - Angol 16460 0,32% 16460 0,32% 16460 0,32%
[a03t03] - Német 7477 0,14% 7477 0,14% 7477 0,14%
[a03t03] - Francia 271 0,01% 271 0,01% 271 0,01%
[a03t03] - Egyéb idegen nyelv 272 0,01% 272 0,01% 272 0,01%
[a03t03] - Nemzetiségi nyelv 266 0,01% 266 0,01% 266 0,01%
[a03t03] - Matematika 31367 0,60% 31367 0,60% 31367 0,60%
[a03t03] - Magyar nyelv 20068 0,38% 20068 0,38% 20068 0,38%
[a03t03] - Magyar irodalom 21555 0,41% 21555 0,41% 21555 0,41%
[a03t03] - Nemzetiségi nyelv és irodalom 363 0,01% 363 0,01% 363 0,01%
[a03t03] - Történelem 23846 0,46% 23846 0,46% 23846 0,46%
[a03t03] - Fizika 9218 0,18% 9218 0,18% 9218 0,18%
[a03t03] - Kémia 7357 0,14% 7357 0,14% 7357 0,14%
[a03t03] - Biológia 6917 0,13% 6917 0,13% 6917 0,13%
[a03t03] - Földrajz 7279 0,14% 7279 0,14% 7279 0,14%
[a03t03] - Ének-zene 3916 0,08% 3916 0,08% 3916 0,08%
[a03t03] - Számítástechnika, informatika 8693 0,17% 8693 0,17% 8693 0,17%
[a03t03] - Technika 3199 0,06% 3199 0,06% 3199 0,06%
[a03t03] - Testnevelés 9807 0,19% 9807 0,19% 9807 0,19%
[a03t03] - Szakmai elmélet 17804 0,34% 17804 0,34% 17804 0,34%
[a03t03] - Szakmai gyakorlat 9373 0,18% 9373 0,18% 9373 0,18%
[a03t03] - Egyéb tantárgy 16651 0,32% 16651 0,32% 16651 0,32%

Általános statisztikai adatok

[a04t18] - Leány* 2547039 48,82% 2547039 48,82% 2547039 48,82%
[a04t18] - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma* 265352 5,09% 265352 5,09% 265352 5,09%
[a04t18] - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló száma* 382209 7,33% 382209 7,33% 382209 7,33%
[a04t18] - Évfolyamismétlők száma az előző tanévben* 124651 2,39% 124651 2,39% 124651 2,39%
[a04t18] - Ebből leány* 51828 0,99% 51828 0,99% 51828 0,99%
[a04t18] - Ebből eredményesen végzett, de ismétel* 2982 0,06% 2982 0,06% 2982 0,06%
[a04t18] - Ebből évfolyamismétlésre utasított* 121669 2,33% 121669 2,33% 121669 2,33%
[a04t18] - Ebből magántanulók száma* 38132 0,73% 38132 0,73% 38132 0,73%
[a04t18] - Ebből sajátos nevelési igényű* 8039 0,15% 8039 0,15% 8039 0,15%
[a04t18] - Hátrányos helyzetű tanulók száma* 263294 5,05% 263294 5,05% 263294 5,05%
[a04t18] - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma* 297993 5,71% 297993 5,71% 297993 5,71%
[a04t18] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma* 745384 14,29% 745384 14,29% 745384 14,29%
[a04t79] - Igazolatlan órával rendelkező tanulók száma* 986179 18,90% 986179 18,90% 986179 18,90%
[a04t79] - 1 órát igazolatlanul mulasztók száma* 229758 4,40% 229758 4,40% 229758 4,40%
[a04t79] - 2 - 9 órát igazolatlanul mulasztók száma* 444439 8,52% 444439 8,52% 444439 8,52%
[a04t79] - 10 - 29 órát igazolatlanul mulasztók száma* 212410 4,07% 212410 4,07% 212410 4,07%
[a04t79] - 30 - 50 órát igazolatlanul mulasztók száma* 40613 0,78% 40613 0,78% 40613 0,78%
[a04t79] - 50-nél több órát igazolatlanul mulasztók száma* 58959 1,13% 58959 1,13% 58959 1,13%
[a04t79] - Igazolt mulasztott órával rendelkező tanulók száma* 4160930 79,76% 4160930 79,76% 4160930 79,76%
[a04t79] - 250 vagy több (igazolt vagy igazolatlan) mulasztott órával rendelkező tanulók száma* 133230 2,55% 133230 2,55% 133230 2,55%