Lekérdezések

Figyelem! A csillaggal (*) jelölt adatsorok a teljes létszámra vonatkoznak, nem kizárólag a lemorzsolodóssal veszélyeztetett tanulókra.
Mező név 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen Összesenből lány
[a04t18] - Tanulók összlétszáma* 95081 97871 102829 93277 115491 88110 81368 69186 743213 -
[a04t18] - Leány* 46208 47893 50109 45539 56253 42779 39721 35217 363719 -
[a04t18] - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma* 5793 6210 6231 5648 5455 4358 3716 2386 39797 -
[a04t18] - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló száma* 10298 10213 10175 8579 5636 4525 4045 3314 56785 -
[a04t18] - Évfolyamismétlők száma az előző tanévben* 1775 1714 1960 586 6055 2151 1196 419 15856 -
[a04t18] - Ebből leány* 625 676 837 280 2742 843 459 176 6638 -
[a04t18] - Ebből eredményesen végzett, de ismétel* 18 17 18 26 271 19 14 5 388 -
[a04t18] - Ebből évfolyamismétlésre utasított* 1757 1697 1942 560 5784 2132 1182 414 15468 -
[a04t18] - Ebből magántanulók száma* 912 987 1166 1095 316 283 328 457 5544 -
[a04t18] - Ebből sajátos nevelési igényű* 222 258 293 294 81 46 18 25 1237 -
[a04t18] - Hátrányos helyzetű tanulók száma* 5894 5555 5848 4866 4035 2856 2136 1203 32393 -
[a04t18] - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma* 6873 6778 6719 5891 5108 3300 2186 955 37810 -
[a04t18] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma* 15583 14742 14578 12256 9818 8206 6206 3490 84879 -