Lekérdezések

Figyelem! A csillaggal (*) jelölt adatsorok a teljes létszámra vonatkoznak, nem kizárólag a lemorzsolodóssal veszélyeztetett tanulókra.
Mező név 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen Összesenből lány
[a04t18] - Tanulók összlétszáma* 98337 103155 96378 91393 115695 88721 83264 69322 746265 -
[a04t18] - Leány* 47924 50142 46816 44582 56410 43059 40331 35518 364782 -
[a04t18] - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma* 5794 5942 5827 5366 5242 4085 3703 2124 38083 -
[a04t18] - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló száma* 10496 10542 9499 8219 5293 4504 4385 3259 56197 -
[a04t18] - Évfolyamismétlők száma az előző tanévben* 1925 1883 2053 681 6727 2197 1211 580 17257 -
[a04t18] - Ebből leány* 586 726 864 321 3072 844 446 229 7088 -
[a04t18] - Ebből eredményesen végzett, de ismétel* 15 10 14 22 304 20 12 12 409 -
[a04t18] - Ebből évfolyamismétlésre utasított* 1910 1873 2039 659 6423 2177 1199 568 16848 -
[a04t18] - Ebből magántanulók száma* 889 1051 1122 1048 383 307 410 421 5631 -
[a04t18] - Ebből sajátos nevelési igényű* 205 237 266 305 68 33 22 24 1160 -
[a04t18] - Hátrányos helyzetű tanulók száma* 6289 6488 6001 5316 4677 3361 2766 1573 36471 -
[a04t18] - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma* 7283 7368 7251 6132 5788 3522 2613 1105 41062 -
[a04t18] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő* 17541 17464 16271 13966 11793 9495 7545 4398 98473 -