Lekérdezések

Figyelem! A csillaggal (*) jelölt adatsorok a teljes létszámra vonatkoznak, nem kizárólag a lemorzsolodóssal veszélyeztetett tanulókra.
Mező név 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen Összesenből lány
[a04t18] - Tanulók összlétszáma* 103749 96684 94539 90497 116947 90395 83779 69668 746258 -
[a04t18] - Leány* 50157 46813 45938 44129 57150 43471 40815 35202 363675 -
[a04t18] - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma* 5670 5700 5633 5461 4985 4025 3317 2001 36792 -
[a04t18] - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló száma* 10624 9830 9017 8056 4632 4310 3757 3022 53248 -
[a04t18] - Évfolyamismétlők száma az előző tanévben* 2101 1963 2095 694 7547 2217 1602 665 18884 -
[a04t18] - Ebből leány* 664 764 943 330 3390 876 644 277 7888 -
[a04t18] - Ebből eredményesen végzett, de ismétel* 19 14 13 32 321 33 21 8 461 -
[a04t18] - Ebből évfolyamismétlésre utasított* 2082 1949 2082 662 7226 2184 1581 657 18423 -
[a04t18] - Ebből magántanulók száma* 929 943 1019 1022 325 347 356 354 5295 -
[a04t18] - Ebből sajátos nevelési igényű* 173 209 259 285 67 39 14 34 1080 -
[a04t18] - Hátrányos helyzetű tanulók száma* 6991 6715 6339 5649 5628 4320 3250 1876 40768 -
[a04t18] - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma* 8288 8121 7613 7094 6298 4156 2849 1199 45618 -
[a04t18] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő* 20800 19695 18226 16675 14346 12016 9150 5377 116285 -